این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
سومین جشنواره کتاب سال سبک زندگی (ویژه ی پایان نامه ها و رساله های برتر)
The Third Lifestyle Book Festival (Top Theses)

:: محورهای همایش


1 ) مفهوم شناسی
 

چیستی سبک زندگی   

سبک زندگی و اسوه

سبک زندگی و الگوی رفتاری

سبک زندگی و سنت

سبک زندگی و مفاهیم هم‌بسته  
 

2)  تاریخچه مباحث سبک زندگی
 

سیر تطورات سبک زندگی

تاریخچه سبک زندگی با رویکرد تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی ایران

بررسی ادوار سبک زندگی ناظر به تمدن اسلامی و تمدن غربی

سیر تغییرات سبک زندگی در ایران و جهان
 

3) نظریه پردازان
 

اندیشمندان مسلمان 

اندیشمندان غیرمسلمانان
 

4) نظریه‌ها، رویکردها و رهیافت‌ها
 

            رویکرد روان‌شناسی

            رویکرد جامعه‌شناسی

            رهیافت دینی   
 

5) عرصه‌ها و ساحت‌های اصلی و فرعی سبک زندگی
 

            سبک زندگی در عرصه خانوادگی

            سبک زندگی در عرصه‌های اخلاق

            مناسبات فردی و اجتماعی سبک زندگی

            قلمرو و گستره سبک زندگی
 

6) ضرورت، اهداف و فواید سبک زندگی 
 

چرایی و اهمیت پیدایش سبک زندگی

            نمودگی رفتاری سبک زندگی

            دلایل بروز تغییرات گسترده در سبک زندگی

            بازتاب‌های روان‌شناسی و جامعه‌شناسی سبک زندگی

            پیامدهای اجتماعی سبک زندگی

            زمینه‌سازی سبک زندگی در شکل‌گیری تمدن
 

7) مفاهیم هم‌بسته (روابط مفهومی)
 

            سبک زندگی و نظام اعتقادات سبک زندگی و آئین زندگی

            سبک زندگی و سیره

            سبک زندگی و آداب‌ورسوم

            سبک زندگی و اخلاق

            سبک زندگی و فرهنگ

            سبک زندگی و فقه 
 

8) روش‌شناسی سبک زندگی     
 

روش‌های عام در سبک زندگی

            روش تجربی در شکل‌دهی و جهت‌دهی سبک زندگی

            روش‌های علمی در سبک زندگی

            روش شهودی در سبک زندگی

            سبک زندگی با رویکرد عقلی

            روش تلفیقی در سبک زندگی
 

9) شاخص‌ها و مقیاس‌ها  
         

  شاخص‌های فردی سبک زندگی

            شاخص‌های سلامت در سبک زندگی

            شاخص‌های خانوادگی سبک زندگی     

 مقیاس های اجتماعی سبک زندگی

            شاخص‌های اخلاقی سبک زندگی

            آزمون های روان شناختی سبک زندگی
 

10) سبک زندگی اسلامی (تعریف، امکان، قلمرو و ....)
 

            سبک زندگی به‌مثابه دانش مستقل

            مؤلفه‌های سبک زندگی با رویکرد دینی

            گستره‌ی سبک زندگی اسلامی

  الگوی مطلوب در سبک زندگی اسلامی

            چرایی پیدایش سبک زندگی با رویکرد دینی

            آسیب‌شناسی سبک زندگی موجود

            چیستی سبک زندگی

            شیوه‌های انتقال از سبک زندگی موجود به مطلوب با رویکرد اسلامی
 

11) منابع سبک زندگی اسلامی   
 

منابع فقهی سبک زندگی      

منابع عرفانی سبک زندگی

            منابع اخلاقی سبک زندگی

            سبک زندگی در منابع دانش‌های نوین
 

12) مبانی سبک زندگی اسلامی
 

            ساختار سبک زندگی اسلامی

            مبانی ارزش‌شناسی در سبک زندگی

            مبانی هستی‌شناسی سبک زندگی

            مبانی انسان‌شناسی در سبک زندگی

            مبانی معرفت‌شناسی در دانش سبک زندگی

            سنخ شناسی گزاره‌های سبک زندگی
نمایه ISC

نتیجه تصویری برای نمایه isc

فایل های مورد نیاز

دستور العمل پایان نامه های  فارسی
   
دستور العمل پایان نامه های انگلیسی 
   
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.0)